Welke rechten heeft u als huurder?

“Huren is al lastig genoeg zonder dat je zo oplettend moet zijn op oplichting en wanpraktijken.”

Hier moet u op letten als u een woning huurt:

  • Het huur­con­tract, maar ook alle andere rechten en plichten die u met verhuurder afspreekt, moet schrif­te­lijk zijn vast­ge­legd.
  • Vraag altijd om de woning te bezichtigen. Bent u niet in Nederland? Vraag iemand die u kent om de bezichtiging voor u te doen.
  • Als u een woonruimte wilt hu­ren vraag dan al­tijd of u zich kunt in­schrij­ven.
  • Maak geen geld over naar een rekening van de verhuurder die zegt in het buitenland te zijn. Wees extra voorzichtig als een verhuurder wilt dat u geld overmaakt naar een niet-Nederlandse bankrekening.
  • De ver­huur­der mag niet meer dan 2 maan­den huur als borg vra­gen. Wanneer u de huur op­zegt, moet de borg bin­nen 2 we­ken zijn te­rug ge­stort.
  • Ieder jaar dient u een jaarafrekening te krijgen van de daadwerkelijk gemaakte servicekosten.
  • Als een ver­huur­der al­leen cash be­ta­lin­gen wil, vraag om een be­ta­lings­be­wijs.
  • Krijgt u een huurverhoging en weet u niet of dit terecht is, neem contact op met het Juridisch Loket.
  • Meld onderhoudsge­bre­ken aan uw wo­ning met­een bij de ver­huur­der.
  • Betaal geen bemiddelingskosten als u online een woonruimte vind.

nl_NL