Privacy beleid

Meldpunt Goed Verhuurderschap Sint-Michielsgestel
http://goedverhuurderschapboxtel.nl
info@goedverhuurderschapsint-michielgestel.nl

Inleiding

De Meldpunt Goed Verhuurderschap Sint-Michielsgestel (hierna te benoemen: Meldpunt) verwerkt en verzamelt bepaalde persoonsgegevens die u als cliënt aan ons verstrekt. In onderstaande privacyverklaring lees u hoe er wordt omgegaan met de door ons verzamelde persoonsgegevens, voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Meldpunt?

Om uw een passend en behulpzaam advies te kunnen geven verwerkt de het Meldpunt bepaalde persoonsgegevens die u als cliënt aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Wij verwerken verder geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grond verwerking van persoonsgegevens

Het Meldpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor één of meer van de onderstaande doelen:

Wij verwerken uw gegevens alleen op basis van onderstaande grondslagen:

Verstrekking aan derden

In enkele gevallen verstrekt het Meldpunt uw persoonsgegevens aan derden, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer wij namens u een handhavingsverzoek indienen bij de Gemeente Sint-Michielsgestel. 

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat er veilig wordt omgesprongen met uw gegevens. Alleen geautoriseerde personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, en alleen wanneer dat noodzakelijk is. We doen er alles aan om misbruik, verlies of onbevoegde toegang van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van uw gegevens hanteren wij in beginsel een termijn van 5 jaar.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U kunt ten alle tijden een verzoek doen om de door ons bewaarde gegevens in te zien. Ook heeft u op ieder moment het recht om een verzoek te doen tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat kan door een mail te sturen naar info@goedverhuurderschapsint-michielsgestel.nl

Vragen?

Mocht uw verder nog vragen hebben over het door ons gehanteerde privacy-beleid kunt u uwvraag stellen door een mail te sturen naar info@goedverhuurderschapsint-michielsgestel.nl.

en_US